Terugwinning cellulosevezels uit afvalwater

 

Toiletpapier wordt in de meeste westerse landen op het riool geloosd en samen met het afvalwater in een rioolwaterzuivering (rwzi) behandeld. Een gemiddelde inwoner van West Europa verbruikt circa 10 – 14 kg per jaar. Dit WC-papier is verantwoordelijk voor 30% tot 50% van de zwevende bestanddelen in het influent van communale rwzi’s.

 

Toiletpapier (papiervezels) kan met behulp van fijnzeven met een maaswijdte < 0,5 mm uit het afvalwater verwijderd worden. De cellulose die op deze manier wordt teruggewonnen, kan hergebruikt worden. Hierdoor kan de grondstoffen-kringloop op dit punt worden gesloten.

 

 

Vezels RWZI-influent (links) en
WC-papier (rechts)

 

 

 

Mirabella Mulder Waste Water Management heeft de volgende projecten uitgevoerd op het gebied van terugwinning van cellulose uit rioolwater:

 


 


Verkenning haalbaarheid terugwinning

cellulose uit primair slib

Voor STOWA en de werkgroep cellulose van de Energie en Grondstoffen Fabriek


Analyse business cases fijnzeving van influent 


voor de werkgroep cellulose van de Energie en Grondstoffen Fabriek

 

Overige projecten:

Mirabella Mulder Waste Water Management heeft in 2017 de mogelijkheden verkend voor waterschap Zuiderzeeland voor terugwinning van cellulose in het kader van de toekomstvisie voor afvalwaterbehandeling in de Flevopolder. Voor rwzi Zeewolde heeft Mirabella Mulder vervolgens verkend op welke wijze fijnzeving kan worden ingepast inclusief kostenraming en globaal technisch ontwerp.

 

Tenslotte heeft Mirabella Mulder Waste Water Management een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om influent en/of actief slib te zeven en daarmee de hydraulische capaciteit van rwzi Dalfsen te verhogen danwel cellulose terug te winnen.