Realisatie rwzi Amsterdam West

DWR/Waternet, 2000-2006  

 

 

 

Projectmanagement SOURCE

Waterschap Aa en Maas, 2009 – 2012

 

 

 

Verbouw rwzi Horstermeer

Waternet, 2010-2011

 

Afvalwaterzuivering: Energie onder 1 noemer

Agentschap NL, 2010 – 2011

 

 

Integraal ZuiveringsPlan (IZP)

Wetterskip Fryslân, 2011-2013

 

Projectleiding werkpakket techniek (PACAS)

Schone Maaswaterketen, 2013 – heden

 

Projectleiding full-scale struvietproef
AWZI Harnaschpolder

Delfluent Services, 2015 – heden

 

 

 

       Toekomst visie rwzi’s Eindhoven en Tilburg

       Waterschap de Dommel

       2018 – heden