Een belangrijk aandachtspunt bij het onderzoek naar duurzaamheid op rwzi’s is of de behaalde energiebesparing en/of extra energieproductie opweegt tegen de energie die nodig is voor de productie van de hulpstoffen die hier veelal bij nodig zijn. STOWA heeft daarom de zogenoemde GER-waarden en milieuimpact-scores van de productie van deze hulpstoffen heeft laten bepalen (zie STOWA-rapportage 2012-06).   Mirabella Mulder Waste Water Management heeft in opdracht van de STOWA deze kennis verwerkt in een excel-model. Dit model biedt concrete handvatten voor de gevolgen van de keuzes van verschillende zuiveringsconcepten op de energiebehoefte en milieu-impact. In de rapportage wordt een toelichting gegeven op het model en worden aan de hand van het model een aantal cases uitgewerkt.   Voor meer informatie zie het STOWA-rapport 2012-30