Business cases terugwinning van struviet uit afvalwater

 

Na de introductie van biologische fosfaatverwijdering bij afvalwaterzuiveringen in Nederland treden veel problemen op in de sliblijn. Afzettingen in leidingen en apparatuur leiden tot verhoogde slijtage en verstoppingen. Ook de ontwatering van het slib gaat veel slechter, wat leidt tot een aanzienlijke verhoging van de kosten van de eindverwerking van het slib.


Oorzaak van deze problemen is de spontane vorming van struviet, een kristal wat bestaat uit magnesium, ammonium en fosfaat. Of zich uiteindelijk struviet vormt, hangt af van een de omstandigheden. Struviet vormt zich optimaal bij een pH hoger dan 8 en een temperatuur van ongeveer 25 graden celcius.

 

 

De constructie van de gistingen op de AWZI’s Harnaschpolder en Houtrust zorgen voor spontane struvietvorming, terwijl dit in de voorgaande installaties niet gebeurd. In de slibafvoer wordt de pH verhoogd, doordat kooldioxyde uit het uitgegiste slib wordt gestript in een valpijp. Daarnaast daalt de temperatuur van het slib van de gisting tot de centrifuges. Deze omstandigheden zijn niet ideaal, maar toch voldoende om struviet te laten ontstaan.

  

Om de problemen op het gebied van verstopping en slijtage op te lossen, zal gecontroleerde kristallisatie van struviet uit het uitgegiste slib plaats moeten vinden. Dit is mogelijk door inzet van een zogenaamde struvietreactor, waarmee het struviet gecontroleerd wordt neergeslagen direct achter de gisting, zodat het zich niet kan afzetten in leidingen en installaties. Tegelijkertijd wordt hierdoor de ontwaterbaarheid van het slib verbeterd en leidt het tot een verlaging van de fosfaat- en stikstofbelasting van de zuivering, wat chemicaliën en energie bespaard. Het struviet kan worden afgescheiden en ingezet worden als kunstmest in de landbouw, aangezien dit vrij is van verontreinigingen zoals deze wel voorkomen in zuiveringsslib.

   

Er zijn meerdere processen waarmee het struviet uit het uitgegiste slib kan worden verwijderd met verschillende procesgaranties en business cases. Mirabella Mulder Waste Water Management heeft Defluent Services uitgezocht welke business case het meest aantrekkelijk is en begeleidt een proef met terugwinning van struviet op praktijkschaal  op AWZI Harnaschpolder.