Terugwinning van fosfaat uit afvalwater

 

Voor alle organismen is fosfor van levensbelang. In de meeste bodems komt het van nature voor, waardoor er planten op kunnen groeien, die weer dienen als voedsel voor mens en dier. Deze natuurlijke bodemvruchtbaarheid is echter niet voldoende om de ruim 7 miljard bewoners van de aarde te voeden. Daarom is kunstmest, gemaakt van fosfaat-erts, essentieel voor de wereldvoedselproductie. Maar het einde van de winbare voorraden fosfor dreigt in zicht te komen. 


In traditionele landbouwmethoden is sprake van een fosforkringloop: planten nemen fosfor uit de bodem op. Mensen en dieren eten vervolgens planten en andere dieren en krijgen daarmee de fosfor binnen die essentieel voor hen is. Een deel van die fosfor wordt door dier of boer weer op het land gebracht, zodat er voedselgewassen geteeld kunnen worden.  Vroeger werden daarvoor menselijke uitwerpselen gebruikt, maar na de aanleg van riolering viel deze bron van bodemvruchtbaarheid weg.

 

De vele voedingsstoffen die nog in rioolwater zitten komen niet terecht op landbouwgrond, maar verdwijnen ongebruikt via het riool. In rioolwaterzuiveringsinstallaties ontstaat hieruit zuiveringsslib. Het gehalte aan verontreinigingen zoals zware metalen van dit slib is te hoog om te gebruiken als meststof in de landbouw. Hierdoor verdwijnt het waardevolle fosfor uiteindelijk in afvalverbrandingsovens.  

 

Met kunstmest kan het fosfaatgehalte van de bodem goedkoop op peil blijven.  Voor deze kunstmest moet fosfor worden gewonnen uit mijnen in Marokko en China. De makkelijk winbare fosfaatvoorraden raken echter op. Volgens verschillende deskundigen zullen daardoor op de wereldmarkt tekorten aan fosfor ontstaan, met mogelijk desastreuze  gevolgen voor de voedselproductie. China heeft zijn fosfaatuitvoer al eens beperkt, waardoor de prijs van kunstmest direct omhoog schoot. 
 

Alle reden dus om het gebruik van fosfaat-erts te beperken. In de eerste plaats moet de fosforcyclus zo veel mogelijk gesloten worden. Fosfaat kan worden teruggewonnen uit afvalwater op verschillende plaatsen: zowel uit het slibwater van de slibverwerking op de rioolwaterzuivering als uit de assen van de slibverbranding. Bijkomend voordeel is dat door de terugwinning van fosfaat energie bespaard kan worden.
 

Mirabella Mulder Waste Water Management heeft aan verschillende projecten meegewerkt. Via onderstaande links krijgt u meer informatie over deze projecten.