Model milieuimpact en energiebehoefte rwzi’s

 

Een belangrijk aandachtspunt bij het onderzoek naar duurzaamheid op rwzi’s, is of de behaalde energiebesparing en/of extra energieproductie opweegt tegen de energie die nodig is voor de productie van de hulpstoffen die hier veelal bij nodig zijn.

 

 

Dit onderzoek vormt een vervolg op de STOWA-rapportage 2012-06 GER-waarden en milieuimpactscores productie van hulpstoffen in de waterketen. In deze studie zijn de GER-waarden en milieuimpacts van de productie van hulpstoffen bepaald, welke gebruikt worden in communale afvalwaterzuivering (voor meer informatie klik op de link in de rechter menubalk.

 

 

Het nieuwe model biedt handvatten voor het gebruik van de nieuwe GER-waarden en milieuimpactscores. In de rapportage wordt de invloed van de nieuwe waarden ten opzichte eerdere aannamen in De Energiefabriek overzichtelijk in kaart gebracht.

 

 

 

 

 

 

Mirabella Mulder Waste Water Management heeft het model en de bijbehorende handleiding opgesteld voor STOWA. Klik in de rechter menubalk voor de handleiding en het model.