GER-waarden en milieu-impactscores van hulpstoffen in de waterketen


Voor de behandeling van afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bestaan verschillende processen. Binnen het platform van de Energiefabriek worden hiervoor verschillende varianten onderzocht. Een aantal ervan zorgen voor dosering van meer chemische hulpstoffen in het zuiveringsproces. Een belangrijk aandachtspunt is of de energiebesparing of -productie, die behaald wordt met een variant, opweegt tegen de energie-impact van de productie van de chemicaliën die hiervoor nodig zijn. Om deze reden is besloten onderzoek te doen naar het energieverbruik van de productie van hulpstoffen die gebruikt worden in het zuiveringsproces. Welke keuze moet gemaakt worden als een zuiveringsvariant een energiezuiniger proces heeft, maar het gebruik van chemicaliën of hulpstoffen hoger is?

 

 

De impact van de productie van de hulpstoffen is in deze studie voor energie uitgedrukt in een GER-waarde (Gross Energy Requirement). De GER-waarde geeft de primaire energie-inhoud weer van een materiaal, waarbij het energieverbruik in de gehele keten van winning tot productie van de stof is meegeteld, dus ‘cradle to factory gate’. Voor de milieuimpact is gebruik gemaakt van het programma Simapro, waarmee voor elke hulpstof een ReCiPe-score is berekend. Deze score is een dimensieloos getal die een maat is voor de hoeveelheid milieuschade van de productie van een stof.

 

 

Dit onderzoek is verricht door CE Delft in samenwerking met Mirabella Mulder Waste Water Management.

 

 

Mirabella Mulder was in dit project verantwoordelijk voor het inbrengen van de inhoudelijke expertise op het gebied van gebruik van hulpstoffen voor afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding.