Minder hard – Meer profijt

 

In de waterketen wordt steeds vaker en intensiever samengewerkt, geheel in de geest van het Bestuursakkoord Water. Veel voorbeelden hiervan liggen op het terrein van de gemeente en het waterschap. Drinkwaterbedrijven en waterschappen ontwikkelen ondertussen ook kansrijke initiatieven, zoals blijkt uit dit project.

 

Circa 20% van de huishoudens en bedrijven in Nederland ontvangen anno 2012 zacht drinkwater. Het grootste deel van Nederland krijgt “gemiddeld hard” of “hard” drinkwater. Als de drinkwaterbedrijven zachter water leveren, dan heeft dit voordelen voor de huishoudensen bedrijven in Nederland. Zowel financieel als qua comfort. Verwarmings elementen van apparaten verkalken minder waardoor het aardgas- en elektriciteitsverbruik daalt. De vaat blinkt mooier. In badkamers ontstaat minder kalkaanslag en het is makkelijker te verwijderen. 

 

Bovendien zijn in zachter water zepen effectiever. Er is dan minder wasmiddel nodig voor de dagelijkse was. Restanten van wasmiddel komen in het afvalwater terecht. Hoe minder wasmiddel wordt gebruikt, hoe minder energie een  rwzi gebruikt om dit te verwijderen. Ook wordt de slibproductie van de rwzi lager.

 

Drinkwater ontharden kost geld, maar levert ook voordelen op. Meer comfort en een lager energie- en wasmiddelengebruik voor de consument en lagere afvalwaterzuiveringskosten voor het waterschap. Hoe groot het voordeel precies is, hangt af van de winningslocatie en productie van het drinkwater, het gedrag van de consument en de specifieke omstandigheden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

 

In dit rapport is de economische haalbaarheid van het ontharden van drinkwater bepaald voor de specifieke situatie van het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf PWN en waterschap HHNK. Hiervoor zijn de benodigde kosten voor de drinkwaterproductie in kaart gebracht. Daarnaast zijn de voordelen voor het waterschap en de burger op waarde geschat. Het succes van de introductie van zacht drinkwater valt of staat bij de participatie van de consument.  


Huishoudens zullen bewust moeten worden gemaakt, dat minder wasmiddel gedoseerd kan worden als ze zacht water ntvangen. Indien slechts 4% van de bevolking daadwerkelijk minder wasmiddelen gaat gebruiken, zijn de maatschappelijke baten al even hoog als de kosten voor centrale ontharding van drinkwater in Noord-Holland.

 

Op andere locaties in Nederland waar nu “gemiddeld hard” of “hard”  water wordt geleverd, is het voordeel afhankelijk van de lokale situatie van de drinkwaterwinning en productie. Landelijk kan het centraal ontharden van 65% van het geleverde drinkwater leiden tot veel voordeel.  Ook hier geldt dat als meer dan 4% van de huishoudens de dosering van wasmiddelen verlaagt, de kosten- en energiebalans al gunstig is.


Deze resultaten geven voldoende aanleiding om kosten en baten van ontharden van drinkwater op lokale schaal uit te werken en op te pakken waar mogelijk. Daarvoor is een gerichte en effectieve bewustwordingscampagne nodig, waarbij watersector, consumentenplatforms en fabrikanten (van wasmachines en wasmiddelen) zijn betrokken. Bij een daadwerkelijke succes kan elk jaar 56 miljoen euro maatschappelijke besparing worden gerealiseerd en energiebesparing wat gelijk staat aan het verbruik van 50.000 huishoudens.

Voor een download van het rapport
klik hier