2019

Mulder, M.

Pilot terugwinning cellulose met zeeftechnologie uit de papierindustrie

STOWA-rapport 2019-37 

 

Mulder, M., Rijs. G, Uijterlinde, C.

Innovatieprogramma microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

STOWA 2019-12 of  STOWA 2019-12a (english version)

 

2018

Evenblij. H., Roeleveld, P,, Kujawa-Roeleveld, K., Schuman, E., de Man, A., Mulder, M. 

Poederkooldosering in actief slib voor verwijdering van microverontreinigingen
H2O Water Matters juni 2018

 

Mulder, M., Appeldoorn, K., Weij, P., Kempen, R. van,  2018, 

Full Scale Optimisation of Sludge Dewatering and Phosphate Removal at Harnaschpolder wwtp (The Hague, NL)

Water Practice & Technology, March 2018, IWA Publishing
DOI: 10.2166/wpt.2018.008

 

2017

Mulder, M., Appeldoorn, K., Weij, P., Kempen, R. van,  2017, 

Full Scale Optimisation of Sludge Dewatering and Phosphate Removal at Harnaschpolder wwtp (The Hague, NL)

Paper IWA-congres Sludgetech 9 – 13 July 2017 London

 

2016

Mulder, M., Pinkse, H., Reijken, C., Kras, R. Koot, D.,  2016, 

Verkenning haalbaarheid terugwinning cellulose uit primair slib

STOWA-rapport 2016-18

 

2015

Mulder, M., Antakyali, D., Ante, S., 2015, 

Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’s – Een vertaling van kennis en ervarint uit Duitsland en Zwitserland 

STOWA-rapport 2015-27

 

Mulder, M., Antakyali, D., Ante, S., 2015, 

Costs of Removal of Micropollutants from Effluents of Municipal Wastewater Treatment Plants – General Cost Estimates for the Netherlands based on Implemented Full Scale Post Treatments of Effluents of Wastewater Treatment Plants in Germany and Switzerland

 

2014

Mulder, M., 2014

Minder Hard – Meer Profijt

STOWA-rapport 2014-46

 

IJzerman, J., Mulder, M., Brinkmann, A., 2014,

Perspectieven en knelpunten van zuiveringsslib voor bodemkundig gebruik

STOWA-rapport 2014-35

 

2013

Mark, A. van der, Mulder, M., Vries, M. de, Dijk, J. van, Gerbens, S., 2013,
Integraal ZuiveringsPlan (IZP) Wetterskip Fryslân

 

Mulder, M., Bult, B., Meinema, K., Agema, K., 2013,
Achtergronddocument Integraal ZuiveringsPlan (IZP) Wetterskip Fryslân

 

Frijns, J., Mulder, M.,  Roorda, J., Schepman, H., Voskamp, T., 2013,
Collaboration essential for an energy neutral urban water cycle,
Water Science and Technology 67.10

 

2012

Croezen,H., Bijlveld, M., Mulder, M., 2012,
GER-waarden van teruggewonnen fosfor –Ketenanalyse van stuvietproductie uit communaal afvalwater en terugwinning van fosfor uit assen van slibverbranding,
CE Delft publicatienummer 12 2676 54

 

Mulder, M., 2012,
Handleiding model milieuimpact en energiebehoefte rwzi’s,
STOWA-rapport 2012-30 inclusief Excelmodel

 

Afman, M. , Bijleveld, M., Mulder, M., 2012,
GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen,
STOWA-rapport 2012-06

 

Mulder, M., Kujawa-Roeleveld, K., Schuman, E., 2012,
Evaluation of PILLS/SLIK demonstration installation for removal of
pharmaceutical compounds from hospital wastewater,
Final Report dd. 11 mar 2012. Resultaten opgenomen in Final Report of the European cooperation project PILLS dd. 19 sep 2012

 

Mulder, M., Notenboom., G., Eekert, M. van, Kampschreur, M., 2012,
Grondstoffen uit afvalwater en mest,
H2O nr 6

 

2011

Mulder, M., Notenboom, G., Lodder, R., Weijma, J., Eekert, M. van, Moerman, W., 2011,  
Eindrapportage SOURCE – Simultaneous RemOval of hUman and veteRinary pharmaCeuticals and nutriEnts en bijlagen

 

Vergouwen, L., Mulder, M. , Oomens, A., Rooijmans, D., 2011, 
Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater,
Grontmij, 28 april 2011, aangeboden aan de Tweede Kamer op 4 september 2012

 

Mulder, M., Frijns, J., 2011, 
Afvalwaterzuivering: energie onder één noemer – Eindrapportage, inclusief Excelmodel
KWR, 30 maart 2011

 

Mulder, M. , Frijns, J., de Man, A., Maas, H., 2011,
Afvalwaterzuivering: energie onder één noemer,
H2O nr. 11

 

Postma R., Bussink W., van Dijk T., Mulder M., van der Hulst W. en Kampschreur, M. 2011,
Waarde en afzetmogelijkheden van struviet uit verwerking van dierlijke mest en urine,
H2O nr 11

 

Clevering-Loeffen, C., Buunen A., Frijns J., Mulder M., Roorda J., Voskamp T., Schepman H., 2011,
Masterplan Energieneutrale stedelijke waterkringloop,
Vakblad riolering 2011-01

 

2010

Frijns, J., Mulder, M., Roorda, J., 2010,
Masterplan Water en Energie
voor Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Groot Salland, KWR

 

2009

Frijns J. & M. Mulder, 2009,
Climate Footprint and Mitigation Measures in the Water Sector, 
International Perspectives on Mitigation and Adaptation, IWA

 

Frijns, J. & M. Mulder, 2009,
Benchmarking Sustainability of the Water Sector: Carbon Footprint Assessment,
IWA Benckmarking Water Services conference, Amsterdam, 12-13 March

 

2008

Frijns, J., Mulder, M., Roorda, J., 2008,
Op weg naar een klimaatneutrale waterketen – Eindrapportage,
STOWA rapportnr. 2008-17

 

Frijns, J., Roorda. J. en Mulder, M., 2008,
Op weg naar een klimaatneutrale waterketen,
H2O nr. 10

 

Borger, A., Mulder M., Marsman D., Houwelingen J., 2008,
Wat drijft Mircothrix Parvicella in Dordrecht,
H2O nr. 20

 

2007

McCarthy T., Mulder M. , van Berlo, M. A, 2007,
A symbiotic solution – Integrating urban solid waste and sewage management,
Waste Management World Sep.-Oct. 2007

 

2001

Reitsma B., Kramer J.F., Mulder M., de Jong P., 2001,
Verhoogde oppervlaktebelasting nabezinktanks rwzi Amsterdam-West,
H2O nr 19

 

Reitsma B., Rekswinkel H., Mulder M., Hermans, P, 2001,
Toepassing MUCT-proces bij nieuwe rwzi Amsterdam West,
H2O nr. 18