Realisatie installaties opslag, dosering en inmenging magnesiumhydroxide uitgegist slib AWZI Harnaschpolder

 

Op Harnaschpolder wordt al een aantal jaren full-scale onderzoek gedaan naar de effecten van dosering van magnesiumhydroxide op uitgegist slib. Het doel was om op een gecontroleerde manier struviet vast te leggen in het uitgegiste slib. De resultaten van deze full-scale test zijn positief: de slibontwateringsresultaten zijn beter, de CO2-footprint is lager en er worden kosten bespaard (zie resultaten full-scale proef AWZI Harnaschpolder). 

 

In 2019 is daarom besloten om permanente installaties voor opslag, dosering en inmenging van magnesiumhydroxide met uitgegist slib te realiseren op AWZI Harnaschpolder. Daarnaast zal de ervaring uit de full-scale proef op AWZI Harnaschpolder worden vertaald naar een business case voor de AWZI Houtrust.

 

 

Begin oktober 2019 is een eerste mijlpaal in dit project bereikt met de aanpassing van de uitgegist slib tank:

 • Er is een goot gerealiseerd in de uitgegist slibbuffer waarin het magnesiumhydroxide wordt gedoseerd. Hierdoor verbetert de menging van uitgegist slib en magnesiumhydroxide en worden de kortsluitstromen opgeheven, die optraden tijdens de proefperiode.
 • De drijvende turbomixer is in de proefperiode een aantal keren aangepast. Door een rustige walswerkende menging in combinatie met een juiste verblijftijd kan het magnesiumhydroxide beter reageren met fosfaat dan in de oorspronkelijke uitgegist slibbuffer en kunnen struvietkorrels worden gevormd van voldoende grootte. Deze specificatie vergt een zeer gedetailleerd ontwerp van de drijvende menger. Het type, de vorm en het vermogen van de menger is hiervoor een aantal keren aangepast. 
 • Het onderhouden van deze turbomixer was een lastig karwei, aangezien deze uit de uitgegist slib buffertank gehesen moest worden door een hoge kraan en een groot gedeelte van de afdekking hiervoor verwijderd moest worden. De gisting moest voor deze inspecties en onderhoud meerdere dagen uit bedrijf wat lastig is. De afdekking en het leuningwerk is daarom aangepast, zodat de turbomixer snel en eenvoudig uit de tank kan worden gehesen. In de aanpassing van de afdekking is meteen meegenomen dat de menggoot goed bereikbaar is voor inspectie en gereinigd kan worden.

 

Hiervoor moest de slibgisting een week uit bedrijf en was gelijktijdige inzet van twee hypermoderne kranen nodig om het klusje te klaren. E.e.a. werd naar tevredenheid en binnen planning opgeleverd door een goede samenwerking in de voorbereiding en dus goede uitvoering tussen de operators van Delfluent Services en aannemers Boekestijn Kraanverhuur, Jaap de Jong Kunststof, Kemeling Kunststof, vd Bersselaar afdekkingen en AquaSystems.

   

  In 2020 zal naast de uitgegist slibbuffertank de permanente opslag en dosering van magnesiumhydroxide worden gerealiseerd.

   

  Mirabella Mulder is projectmanager voor het ontwerp, realisatie en opstart van de permanente installaties op AWZI Harnaschpolder en stelt de business case op voor AWZI Houtrust door de resultaten van de full-scale proef op AWZI Harnaschpolder specifiek en op maat te vertalen op basis van aanwezige procesonderdelen, bedrijfsvoering en kostenaspecten.