SLIK (Sanitaire Lozing Isala Klinieken)

 

 

In 2010 heeft Waterschap Groot Salland een demonstratie-installatie voor de behandeling van ziekenhuisafvalwater gerealiseerd. Het waterschap heeft betrokken partijen als Vitens, RIVM, STOWA, Isala klinieken, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel bereid gevonden mee te werken aan dit unieke en innovatieve project.Het project SLIK is ingebed in het Europese Interregproject PILLS, waarin zes Europese partners onderzoek doen naar behandeling van ziekenhuisafvalwater.

 

Deze demonstratie-installatie is de eerste Nederlandse installatie op praktijkschaal voor de verwijdering van geneesmiddelenresten uit ziekenhuisafvalwater. Hiermee wordt inzicht verkregen in de werking, kosten, bedrijfsvoering en overige operationele aspecten van verschillende zuiveringstechnieken voor de verwijdering van medicijnresten. De full-scale installatie zal al het afvalwater van de Isalaklinieken behandelen en zal gesitueerd worden op het terrein van het waterschap. Dit terrein is naast de Isalaklinieken gelegen waardoor het afvalwater van de Isala klinieken direct aan de bron zal worden behandeld zonder dat andere stromen van derden of regenwater hiermee gemengd worden.

 

De demonstratie-installatie heeft een gemiddelde capaciteit van 10 m3/h en bestaat in hoofdlijnen uit:

  • Grofvuilverwijdering en trommelzeef
  • MembraanBioreactor met droog opgestelde membranen
  • Geavanceerde nazuiveringstechnieken voor het verwijderen van medicijnresten zoals actief koolfiltratie en oxidatie door middel van ozon en/of ultraviolet licht en waterstofperoxide.
     

De bouw van de demonstratie-installatie is gestart in februari 2010. De inbedrijfname vond plaats in januari 2011. Daarna is gedurende een half jaar onderzoek worden verricht en ervaring worden opgedaan met het bedrijven van een dergelijke installatie. Dit alles met als doel ontwerpgrondslagen te ontwikkelen voor de behandeling van ziekenhuisafvalwater.

 

Mirabella Mulder heeft vanuit Grontmij Nederland een bijdrage geleverd aan het plan van aanpak, projectplan en subsidie-aanvragen en ondersteuning verzorgd ten aanzien van contractvorming, internationale samenwerking, vergunningaanvragen en aanbesteding. Daarnaast is onder haar projectleiding onderzoek verricht naar het medicijngebruik en afvalwatersamenstelling van Isalaklinieken te Zwolle in relatie tot influent en effluent van rwzi Hessenpoort en is tevens het technologisch en mechanisch ontwerp opgesteld.

 

In 2010 en 2011 heeft Mirabella Mulder Waste Water Management het SLIK-project ondersteund op het gebied van:

  • realisatie SLIK-installatie
  • opstellen onderzoeksprogramma en opstartprotocol
  • technologische projectleiding tijdens inbedrijfname, opstart en onderzoek
  • werkzaamheden in PILLS verband

De verantwoording voor de eindrapportage van het project lag in haar handen.