Struvietproef AWZI Harnaschpolder Delfluent Services BV

 

De AWZI Harnaschpolder kampt met spontane afzetting van struviet in leidingen, apparatuur en tanks. Dit leidt tot extraonderhoudskosten vanwege verstoppingen, slijtage en periodiek noodzakelijke verwijdering van de neerslagen.

 

 

Struviet is een kristal dat bestaat uit magnesium, ammonium en fosfaat (en kristalwater). In een proef op praktijkschaal wordt bekeken of dit struviet gecontroleerd op één locatie kan worden gevormd en kan worden verwijderd. Dit vindt plaats door magnesium aan het slib toe te voegen. 

 

Voor de proef is een 11 kW mixer in de uitgegist slibbuffer geplaatst en zijn leidingen en doseerpunten voor het magensiumzout aangelegd.

 

Door deze magnesiumtoevoeging kunnen ook andere voordelen worden behaald zoals:

  • Verminderd metaalzoutgebruik in de waterlijn
  • Verbeterde slibontwatering wat leidt tot minder chemicaliëngebruik en minder slibtransporten
  • Hogere kwaliteit van het effluent van de rwzi (minder fosfaaat in het behandelde afvalwater

 

Het doel van dit project is het vaststellen op praktijkschaal van de haalbaarheid van het gecontroleerd vormen en verwijderen van struviet uit slib. In een gefaseerde aanpak wordt onderzocht wat de effecten zijn van doseringen van magnesiumhydroxide of magnesiumchloride (magnesiumzout) aan het slib in de bestaande uitgegist slibbuffer en/of de gistingstanks van AWZI Harnaschpolder. Mirabella Mulder Waste Water Management voert de projectleiding uit voor Delfluent Services BV.