De Nederlandse waterschappen beschouwen rioolwater niet langer als een afvalproduct, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Om deze energie en grondstoffen uit rioolwater terug te winnen is het platform “De Energie- en Grondstoffenfabriek” opgericht, waaraan alle waterschappen in Nederland deelnemen. Vanuit dit platform worden concrete projecten opgestart met als doel terugwinnen van energie en grondstoffen uit rioolwater.

 

Mirabella Mulder Waste Water Management is betrokken bij het terugwinnen van grondstoffen in diverse projecten. Momenteel ondersteunt zij Waterschap Zuiderzeeland bij het opstellen van een masterplan grondstoffen en specifiek een verkenning naar de mogelijkheden van terugwinning van cellulose uit binnenkomend rioolwater op de AWZI’s Almere, Zeewolde en Lelystad.

 

Daarnaast heeft zij vele projecten uitgevoerd waarin de terugwinning van fosfaat en cellulose uit rioolwater centraal staat: